Skip to content

Amacımız

• Toplumda kadının insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği konusunda ortak bir bilinç ve farkındalık oluşmasını sağlayarak yaşam standartlarının yükselmesine katkı sunmayı ve sanat aracılığı ile duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır.

• Bu kapsamda dernek, insan hakları temelinde kadınların yaşama katılımı konusunda engelli  olan veya olmayan genç, yaşlı, yetişkin tüm kadınların (çocuklarını ve ailelerini de kapsayacak şekilde) edebiyat, sosyoloji, psikoloji, hukuk, sürdürülebilirlilik, ekonomi, kültür, sanat vb.alanlarda bireysel ve mesleki gelişimlerine yönelik projeler üretip faaliyetler  gerçekleştirilecektir.

• Toplumun, özellikle kadınların ve çocukların, kültürel ve ekonomik kalkınmasına eğitim ve  sosyal hizmet yollarıyla yardımcı olmak, bu amaçlarla atölyeler, okullar ve kurslar açmak, yerel yönetim kuruluşları, kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Birleşmiş Milletler ve özel sektörden hibeler almak, bu amaç doğrultusunda projeler hazırlamak/hazırlatmak.