Skip to content

DEPREM BÖLGELERİNE İLİŞKİN SAHA GÖZLEM RAPORUMUZ

Bir deprem ülkesi olan ülkemizde deprem ve afet yönetiminde hayati olan depremin ilk günlerinde ilgili birimlerin koordinasyonsuzluğu, depremin yıkıcı etkisinin artmasına sebep olmuştur. Deprem bölgelerine yeterli sayıda arama kurtarma ekibinin, iş makinelerinin, ekipmanların ve yardım malzemelerinin zamanında gönderilmemesi can kaybının artmasının yanı sıra depremzedelerin barınma başta olmak üzere temel ihtiyaç malzemelerine günlerce erişememelerine neden olmuştur. 

KASED’in vizyonu, ataerkil düzenin sona erdiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir toplumda, kadın ve çocukların kültür sanat alanında ana dillerinde temel hak özgürlüklere sahip olduğu gelecek inşa etmektir. KASED’in vizyonu, ataerkil düzenin sona erdiği, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin olmadığı bir toplumda, kadın ve çocukların kültür sanat alanında ana dillerinde temel hak özgürlüklere sahip olduğu gelecek inşa etmektir.